Friday, January 18, 2019

Sociale

Amnistia/ Falen këstet e mbetura të kredive të familjeve...

Të gjitha familjeve që kanë përfituar ndër vite kredi nëpërmjet Entit Kombëtar të Banesave, për blerjen e një banese, do t’u falen këstet e...

ISSH: Qytetarët mund të bëjnë shtyrjen e datës së daljes në...

    “I siguruari, i cili ka plotësuar kushtet për pension pleqërie, merr shtesë në masën 0,5 për qind të pensionit për çdo muaj që shtyn...

Nikolla: Pagat e mësuesve rriten me 5%

Brenda këtij viti paga e mësuesve rritet me 5 %, ndërsa brenda gjithë mandatit rritja e pagës do të prekë shifrën e 40 %....

Dalja në pension,  si mund të blihen vitet e punës

Kushdo që është në prag të mbushjes së moshës, ose e ka mbushur moshën, që të jetë në kushte përfitimi të pensionit, minimalisht duhet...

Gjykata Kushtetuese rrëzoi pjesërisht ligjin për pronat

Në rastet kur prona është e lirë, pavarësisht vlerës dhe statusit që ka pasur në kohën e shpronësim, ajo kthehet e plotë. Gjykata Kushteuese rrëzoi...

Afatet/ Pronat, çfarë do të bëhet me 12 mijë dosjet...

  Ligji 133/2015 u miratua nga mazhoranca parlamentare me pretendimin se do t’i jepte ngërçit shumëvjeçar të titujve të pronësisë në Shqipëri një zgjidhje përfundimtare,...

Pensionet për burrat sipas ligjit të ri, si fitohen pensionet...

  Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore  personat, të cilët përfitojnë nga pensioni i parakohshëm i pleqërisë, do të kenë një ulje të pagës me 0.6%...

 9 dokumentat për vitet e punës/ Ndryshon procedura, dokumentet ...

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka publikuar dokumentat e plota që duhen për të marrë pensionin. Me heqje e certifikatave, tashmë është lehtësuar procedura për...

Tokat me ligjin 7501, formulari i ri për të marrë tapinë

Procesi i ndarjes së tokave bujqësore me ligjin 7501 mbetet një ndër më problematikët për sa i përket pajisjes së fermerëve me certifikata pronësie....

  Aplikimi për “Kartë Shëndeti” – Procedurat, dokumentet dhe rregullat...

   Njësoj si për të rriturit, edhe për fëmijët 0-18 vjeç, aplikimi për kartë shëndeti mund të bëhet online përmes portalit “e-Albania” nga kryefamiljari. Procedura mund...