Wednesday, November 21, 2018
Ballina Sociale

Sociale

Shpërblime mbi 58 milionë euro/ Ja sa është dëmi ekonomik...

  Drejtoria e Auditit në Ministrinë e Financave vëren se janë konstatuar 6286 raste të shkeljeve, për të cilat vlera ë dëmeve llogaritet në 7.8...

Shtesë deri në 6% në vit, nëse pensionistët punojnë

Kur mbushin moshën e daljes në pension, të moshuarit mund të përfitojnë shtesë në çdo rast. Sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore nëse pensionistët vijojnë...

Tatimi mbi qiranë, çfarë duhet dorëzuar në tatime përveç kontratës

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar se të gjithë tatimpaguesit duhet të dorëzojnë kontratë qirasë apo dokumentin e pronësisë së ambientit ku ushtrojnë...

Dalja në pension,  si mund të blihen vitet e punës

Kushdo që është në prag të mbushjes së moshës, ose e ka mbushur moshën, që të jetë në kushte përfitimi të pensionit, minimalisht duhet...

Pr.ligji/ Kthimi i emigrantëve që u refuzohet leje qëndrimi, ‘fatura’...

  Ndërsa Bashkimi Europian ka si temë të nxehtë në takimet e tyre emigracionin dhe menaxhimin e emigrantëve të cilëve u refuzohet lejeqëndrimi, sillet për...

Bashkia Tiranë/ Dy fazat e aplikimit për kredi të buta...

Të gjithë aplikantët që të përfitojnë kredi të buta për shtëpi, mundësi kjo që u ofrohet nga Bashkia e Tiranës duhet të kalojnë dy...

Çregjistrimi/ Pezullimi i aktivitetit, DPT publikon hapat administrativë që ndërmerren...

Është shtuar numri i aplikimeve për çregjistrim apo pezullim të aktivitetit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit nga tatimpaguesit që janë penalizuar për shkelje të...

Pensioni i pleqërisë/ ISSH: Procedura e plotë e masës...

    Sipas njoftimit të fundit të ISSH-së, pensionin e pleqërisë: E përfitojnë: a)Personat që kanë moshën dhe periudhat e sigurimit, kanë të drejtën e përfitimit...

Deklarata e të ardhurave individuale, skadon afati i fundit për të...

  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi të gjithë tatimpaguesit individë, të cilët kanë pasur detyrimin dhe kanë dorëzuar Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave...

Si ta llogarisni pensionin suplementar të pleqërisë

  Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka ka publikuar në faqen e tij online, udhëzimet sesi qytetarët mund ta llogarisin vetë pensionin. Konkretisht: Llogaritja e një pensioni...