Saturday, January 19, 2019
Ballina Sociale

Sociale

Shqipëria, vendi i parë në rajon për borxhin më të madh...

  Me një borxh publik, që vlerësohet të ketë arritur në rreth 69% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) në tremujorin e parë të këtij...

ISSH: Si përfitohet pension invaliditeti i plotë dhe i reduktuar

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka publikuar manualin e përfitimeve, ku zbardh të gjitha llojet e pensioneve që përfitohen. Pension invaliditeti Kriteret mjekësore për caktimin e aftësisë...

Çregjistrimi/ Pezullimi i aktivitetit, DPT publikon hapat administrativë që ndërmerren...

Është shtuar numri i aplikimeve për çregjistrim apo pezullim të aktivitetit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit nga tatimpaguesit që janë penalizuar për shkelje të...

Turizmi, 40% me shkelje/ Tatimet: Probleme me faturat dhe punën...

  Mbi 6.000 subjekte janë kontrolluar nga Tatimet në funksion të aksionit për sezonin turistik. 40 për qind e subjekteve kanë rezultuar me probleme. Ndërkohë, drejtorja...

ISSH/ Si merret pensioni  i parakohshëm, kush përfiton

  Pensioni i pleqërisë mund të merret përpara se të mbushësh moshën që kërkon ligji për sigurimet shoqërore.   Çdo individ mund të marrë pension pleqërie...

Dalja në pension,  si mund të blihen vitet e punës

Kushdo që është në prag të mbushjes së moshës, ose e ka mbushur moshën, që të jetë në kushte përfitimi të pensionit, minimalisht duhet...

Tatimi mbi qiranë, çfarë duhet dorëzuar në tatime përveç kontratës

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar se të gjithë tatimpaguesit duhet të dorëzojnë kontratë qirasë apo dokumentin e pronësisë së ambientit ku ushtrojnë...

TVSH-ja tek biznesi i vogël, Tatimet: Si të mbani librat e...

Ndryshimet ligjore që ulën shkallën e regjistrimit të biznesit të TVSH  në 2 milionë lekë pritet të fusin në sistem me mijëra biznese. Drejtoria...

Si ta llogarisni pensionin suplementar të pleqërisë

  Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka ka publikuar në faqen e tij online, udhëzimet sesi qytetarët mund ta llogarisin vetë pensionin. Konkretisht: Llogaritja e një pensioni...

Afatet/ Pronat, çfarë do të bëhet me 12 mijë dosjet...

  Ligji 133/2015 u miratua nga mazhoranca parlamentare me pretendimin se do t’i jepte ngërçit shumëvjeçar të titujve të pronësisë në Shqipëri një zgjidhje përfundimtare,...