Tuesday, September 25, 2018

Opinion

Përpjekjet e papjekura drejt integrimit – Nga Leonora Laçi

  Nga Leonora Laçi Bindjet tona si shoqëri për integrimin në BE janë të karakterizuara nga një mosbesim i thellë saqë vetë integrimi shihet si një...

Deeuroizimi, faktorët dhe procedurat efektive! – Nga Elvis Zaimi*

Nga Elvis Zaimi* Rreziku i këmbimit valutor për eksportuesit përkufizohet si mundësia që një eksportues (shitës) do të përfitojë më shumë ose më pak, në...