Vendimi i datës 1 gusht është publikuar edhe në Fletoren Zyrtare. Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tiranë.

Vlera totale e shpronësimit është 189.259.610 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milionë e dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e dhjetë) lekë.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here