Kosto e remitancave – Të dërgosh para’ në Shqipëri kushton shtrenjtë

Dërgesat e remitancave drejt Shqipërisë kanë kosto të larta. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, për tremujorin e parë të këtij viti vlerësohet se kosto e dërgesës ishte mesatarisht sa 8.64% e shumës së dërguar.

Në nivel global, kosto mesatare e dërgesave të remitancave është 7.13%, ndërsa për Europën dhe Azinë Qendrore kjo kosto është sa 7.55% e shumës së dërguar. Sipas vendeve kryesore të origjinës së remitancave, kostot më të ulëta janë në Itali, ku kosto e dërgesës drejt Shqipërisë është sa 7.25% e shumës.

Kostot rriten në korridoret e tjera, ku në Mbretërinë e Bashkuar arrijnë në 9.5% të shumës së dërguar, ndërsa në Zvicër në 10.28%. Sipas Bankës së Shqipërisë, kostot e larta kanë disa arsye, duke nisur nga kanalet e përdorura.

Në 20 vitet e fundit, dërgesat e emigrantëve janë bërë kryesisht përmes kompanive të transfertave të parave, që kanë kosto më të larta krahasuar me bankat. Arsyeja kryesore ka qenë puna në informalitet dhe edukimi i pamjaftueshëm financiar, që përgjithësisht i ka bërë emigrantët t’i shmangin dërgesat përmes bankave.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë nënvizon se është e rëndësishme fokusimi drejt produkteve më inovative, siç janë dërgesat përmes internetit. Të dhënat tregojnë se dërgesat përmes internetit, qoftë edhe përmes kompanive të transfertave të parave, kanë kosto shumë më të ulëta krahasuar me kanalet klasike të dërgesave.

Megjithëse në terma realë ato janë në rënie, remitancat ngelen një kontribuues i rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Vitin e kaluar, në Shqipëri hynë remitanca në vlerën e 5.1% të prodhimit të Brendshëm Bruto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *