Fondi Monetar Ndërkombëtar, në raportin e fundit për ekonominë shqiptare, dhe që është i pari në programin e post-monitorimit, mbështet politikën e Bankës së Shqipërisë për deuorizimin e ekonomisë vendase, pra uljen e varësisë nga monedha e përbashkët europiane dhe nxitja e përdorimit të Lekut.

Kjo politikë, thotë Fondi Monetar Ndërkombëtar do të forcojë edhe më tej efektshmërinë e politikave monetare të Bankës qendrore të Shqipërisë, si dhe do të kufizojë rreziqet që burojnë nga huadhënia në valutë.

Aktualisht, sqaron FMN, niveli i lartë euroizimit të ekonomisë, me kreditë  dhe depozitat në euro që përbëjnë më shumë se 50%, dëmton efektshmërinë e politikave monetare.

Në të njëjtën kohë, deuorizimi do të ulte ndjeshëm rreziqet ndaj stabilitetit financiar, vijon më tej FMN.

Por, gjithsesi, shton institucioni me bazë në Washington, deuroizimi i ekonomisë shqiptare është një proces që duhet bërë gradualisht në mënyrë që të shmangen rreziqet në një ekonomi ku informaliteti mbetet një çështje madhore.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here