Koeficientët për pagat para dhe pas 1994-së


Për pagat referuese, deri më 1.1.1994      8.59
Për pagat e vitit 1994               8.59
Për pagat e vitit 1995               6.92
Për pagat e vitit 1996               5.37
Për pagat e vitit 1997               5.37
Për pagat e vitit 1998               4.48
Për pagat e vitit 1999               3.64
Për pagat e vitit 2000               3.31
Për pagat e vitit 2001               2.83
Për pagat e vitit 2002               2.62
Për pagat e vitit 2003               2.34
Për pagat e vitit 2004               2.13
Për pagat e vitit 2005               1.93
Për pagat e vitit 2006               1.76
Për pagat e vitit 2007               1.67
Për pagat e vitit 2008               1.48
Për pagat e vitit 2009               1.36
Për pagat e vitit 2010               1.30
Për pagat e vitit 2011               1.25
Për pagat e vitit 2012               1.20
Për pagat e vitit 2013               1.16
Për pagat pas vitit 2014             1.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *