Banka Botërore ka qenë e fokusuar veçanërisht në Shqipëri me projekte që lidhen me pronat. Një ndër to ka qenë edhe ajo për Menaxhimin e Integruar të Tokës dhe së fundmi  ekipi që jep asistencën teknike për këtë projekt zhvilloi një takim me kreun e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Eljon Semanaj ku u vu theksi tek vijueshmëria e projekteve të reja.

Në takim u diskutua për hapat që ka ndërmarrë ZRPP për përmirësimin dhe përditësimin e të dhënave dixhitale të pasurive të paluajtshme, si një element bazë për manaxhimin e integruar të tokës.

Kryeregjistruesi Semanaj vlerësoi bashkëpunimin e vazhdueshëm të Bankës Botërore me ZRPP, veçanërisht përmes asistencës së saj teknike dhe financiare për regjistrimin fillestar të pronave dhe kërkoi që ajo të jetë e pranishme dhe në procesin e modernizimit të shërbimeve nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Gjatë takimit u diskutua gjithashtu për mundësitë për asistencë teknike nga ana e Bankës Botërore për hartimin e një plani strategjik me objektiva, aktivitete dhe buxhet të detajuar, për procesin e përmirësim përditësimit të të dhënave dhe të investimeve kapitale për zbatimin e kësaj strategjie.

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme aktualisht ka në zbatim një projekt që lidhet me përditësim e të dhënave për disa zona kadastrale në vend si dhe konsultimin dhe afishim për Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në disa rajone në vend.

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here