Në buxhetin e strukturave lokale shëndetësore ka një zë të veçantë që është për edukimin në vazhdim.

Sipas Presidentit të Urdhrit të Mjekut Fatmir Brahimaj, institucionet lokale duhet që të ofrojnë rreth 30 % të aktiviteteve të edukimit në vazhdim, pasi ato janë edhe me kosto më të ulët për mjekët.

Për të gjithë mjekët që nuk plotësojnë numrin e krediteve të kërkuara brenda një cikli 4 vjeçar nuk do të ketë rinovim të licencës së ushtrimit të profesionit.

Sipas Brahimajt edhe pse në ciklin e parë ka patur tolerime ndaj mjekëve për mos plotësimin e krediteve, tashmë duhet që çdo mjekë duhet t’i plotësojë pasi është një detyrim ligjor.

Edukimi në vazhdim i mjekëve është domosdoshmëri, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale ka kërkuar nga drejtuesit e institucioneve shëndetësore që të ofrojnë aktivitete të edukimit në vazhdim.

Çdo mjek duhet të plotësojë 120 kredite brenda një afati kohore prej katër vitesh.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here