Aksioni anti-informalitet /  MF, 373 subjekte kanë rezultuar me ndryshim përgjegjësie  

Prej disa ditësh  tashmë ka nisur faza e tretë  e luftës ndaj informalitetit, ku administratat fiskale  është në terren  për të kontrolluar biznesin.  Sipas  Ministrisë së Financave, gjatë ditëve të para të këtij aksioni janë kontrolluar nga zyra 717 subjekte,  ndër të cilët 373 subjekte kanë rezultuar me ndryshim përgjegjësie.

Gjatë verifikimeve në terren deri tani grupet kanë qenë në 1394 subjekte. Po kështu, sipas njoftimit zyrtar të Financave,  drejtoritë e shërbimit të tatimpaguesve kanë qenë në komunikim intensiv me sipërmarrjen, për këshillim, asistencë dhe informim. Janë kontaktuar mbi 6500 tatimpagues, për të nxitur vetëkorrigjimin, përfitimin nga ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe në asistimin e drejtpërdrejtë për problematika të ndryshme .

Sipas MF-së, janë kryer 674 vizita këshilluese dhe 3519 tatimpagues janë asistuar në sportele. Aksioni kundër informalitetit është shtrirë  në të gjithë territorin e vendin. Ministria e Financave bëri të ditur se në përbërje të grupeve të punës janë inspektorë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Doganave dhe Inspektoratit të Punës.

Organet e tatim/taksave janë fokusuar në monitorimin e koordinuar të biznesit të madh mbështetur në platformat e riskut si dhe përdorimin më efikas të informacionit ndërinstitucional për të detektuar më mirë sektorët si dhe bizneset më problematike.

Shtylla integrale të aksionit mbeten informimi dhe shërbimi ndaj tatimpaguesit si dhe kontrolli në terren i njësive ekonomike. Plani i veprimit në terren përfshin 78 zona në të gjithë territorin, me 95 grupe që kanë vijuar aksionin për verifikime të tatimpaguesve të paregjistruar në QKB dhe në organin tatimor, verifikim të përdorimit të pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor, verifikimin e deklarimit të punonjësve në organet tatimore, si dhe verifikimin për dokumentimin me faturë tatimore të mallrave në subjekte të tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *