Shoqata Kombëtare e Ushtarakëve në Rezervë ka nisur një betejë ligjore në Gjykaten Kushtetuese, për të fituar sipas tyre të drejtën ligjore që ua ka mohuar me një vendim unifikues Gjykata e Lartë për mënyrën e përllogaritjes së pensionit të parakohshëm për ushtarakët.

Sipas ligjit, masa e pensionit të parakohshëm për ushtarakët llogaritet 50 përqind e pagës në bazë të së cilës janë paguar kontributet plus 2 për qind për çdo vit vjetërsie, mbi 12 vjet për gratë dhe 15 vjet për burrat, por kjo masë e 2-përqindëshit, sipas ligjit, nuk duhet të kalojë pensionin maksimal të pelqërisë në shkallë vendi.

Ndërsa Gjykata e Lartë, me një vendim unifikues të kolegjeve të bashkuara ka përcaktuar se pavarësisht formulës së përllogaritjes, masa e përgjithshme e pensionit të parakohshëm nuk duhet të kalojë masën e pensionit maksimal të pleqërisë në shkallë vendi.

Kryetari i Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë tregon dy pasoja të drejtëpërdrejta nëse ky vendim do të zbatohet.

“Me këtë masë ulen gati dy të tretat e pensionit të ushtarakëve, por më e keqja është se nëse ky vendim unifikues miratohet edhe nga Gjykata Kushtetuese, atëherë të gjithë ushtarakët që kanë fituar gjyqet nga viti 2005 e këtej duhet t’iu kthejnë paratë kompanive të sigurimit”, deklaron Thoma Konduri.

Aktualisht kjo çështje është në pritje për t’u gjykuar në Gjykatën Kushtetuese.

 

 

 

 

 

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here